Verzending en retour

VERZENDING

Studio Snoes voorziet leveringen in België en Nederland. De levering gebeurt door Bpost. 

De volgende tarieven gelden:

  • Gratis verzending naar huis in België vanaf €75 of Nederland vanaf 100.
  • Onder het aankoopbedrag van €75 voor België of €100 voor Nederland betaal je:
    • voor een levering aan huis en binnen België: €5,70
    • voor een levering aan huis en in Nederland: €10,50

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de orderbevestiging of op de productpagina is doorgegeven, na ontvangst van de betaling. 

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten (gemaakte verzendkosten en transactiekosten). Het geeft de Klant geenszins het recht de aankoop te annuleren. 

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Voor vertragingen bij BPOST zijn wij niet aansprakelijk.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de consument betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. 

Studio Snoes kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken en te versturen.

RETOUR

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de Klant het recht aan de verkoper mee te delen dat hij of zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 (veertien) dagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat, met de originele labels, ongebruikt en in de originele verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Studio Snoes, Schapenstraat 18, 2390 Westmalle, België.

Ongefrankeerde retourneringen zullen niet worden aangenomen.

De retourzending wordt door Studio Snoes gecontroleerd. Na een geslaagde controle wordt het artikel met u verrekend. U kan binnen de 2 (twee) weken een terugbetaling op uw rekening verwachten of ervoor kiezen om winkeltegoed te ontvangen. Items die te laat werden teruggestuurd, na 14 dagen, hebben geen recht op terugbetaling of winkeltegoed.

Bestellingen die zijn vereffend met een gift card worden nooit in cash terug uitbetaald bij een eventuele retour. Er wordt een nieuwe gift card aangemaakt. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Studio Snoes.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Studio Snoes zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retourzendingen dienen gestuurd te worden naar

Studio Snoes
t.a.v.
Michelle Geentjens 
Schapenstraat 18 
2390 Westmalle
België